Wpisz szukany wyraz lub frazę w celu odnalezienia artykułu na naszej stronie.


Ciekawe strony:


Foto Polska na fotografii - Sulechów i okolice na starych pocztówkach.

Stowarzyszenie Wratislaviae Amici - Sulechów i okolice na starych pocztówkach.

Federacja Bibliotek Cyfrowych - spis bibliotek cyfrowych.


Adresy:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
Al. Wojska Polskiego67A, 65 - 762 Zielona Góra
Dyrektor dr Tadeusz Dzwonkowski
tel. (68) 329-98-01, (68) 329-98-02
fax. 509 680 718
email: sekretariat@archiwum.zgora.pl
strona internetowa - http://www.archiwum.zgora.pl/?page=10


Muzeum Regionalne w Świebodzinie
pl. Plac Jana Pawła II 1, 66-200 Świebodzin
Dyrektor dr Marek Nowacki
tel. (0-68) 382-31-01, fax 382-30-07
email: biuro@muzeumswiebodzin.pl
strona internetowa - http://www.muzeumswiebodzin.pl/home,pl.html


Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
Dyrektor mgr Włodzimierz Rebelski
ul. Długa 27, 66-008 Świdnica
tel (068) 327-31-13
strona internetowa - http://www.muzeum-swidnica.org/


Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra
telefony:
Centrala - 068/327-23-45, 068/325-71-81
Dyrektor dr Andrzej Toczewski - 068/320-26-78
Rzecznik - 068/452-74-77
fax 068/324-65-61
e-mail: muzeum@man.zgora.pl
strona internetowa - http://www.zgora.pl/muzeum/


Archiwum Diecezjalne w Zielonej Górze
pl. Powstańców Wielkopolskich 2A, 65-075 Zielona Góra
skr. poczt. 178
tel./fax. (68) 459-33-20
Dyrektor ks. dr Robert Romuald Kufel
e-mail. R.Kufel@kuria.zg.pl
strona internetowa - http://archiwum.kuria.zg.pl/


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
tel. (0-68) 324-73-90, 324-74-11, fax (0-68) 325-37-45
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków - dr Barbara Bielinis-Kopeć
Z-ca Lub. Woj. Konserwatora Zabytków - Kamila Domagalska
e-mail. wosozzg@post.pl
strona internetowa - http://www.lwkz.pl/