Wpisz szukany wyraz lub frazę w celu odnalezienia artykułu na naszej stronie.


20 listopada 2009 r.


W dawnym zborze kalwińskim w Sulechowie odbyła się konferencja naukowa pn. „250. rocznica bitwy pod Kijami”. Konferencja poświęcona była jednej z bitew wojny siedmioletniej, która miała miejsce 23 lipca 1759 r. pomiędzy wsią Kije i Pałck koło Sulechowa. W konferencji udział wzięli naukowcy zajmujący się tematyką wojny siedmioletniej.

Z referatami wystąpili:
- prof. dr hab. Tadeusz Rawski„Sztuka wojenna wojny siedmioletniej na tle epok.”,
- prof. dr hab. Jerzy Piotr Majchrzak„Bitwa pod Kijami w świetle pruskich źródeł archiwalnych.”,
- dr hab. Tomasz Jaworski„Wpływ wojny siedmioletniej na modernizację pogranicza polsko-łużyckiego, a głównie Dolnych Łużyc.”, którego referat odczytał mgr Piotr Kowalski,
- dr Robert Kisiel„Bitwa pod Kijami na tle innych batalii prusko-rosyjskich wojny siedmioletniej.”,
- dr Włodzimierz Kwaśniewicz„Broń palna armii europejskich XVIII wieku.”,
- mgr Mirosław Grzegorz Przeździecki„Początek kampanii wojennej do 23 lipca 1759 roku.”,
- mgr Kamil Szpotkowski„Pożywienie wojenne ludności cywilnej i wojsk w okresie wojny siedmioletniej.”,
- mgr Adam Gonciarz„Plany bitwy pod kijami w zbiorach Muzeum Regionalnego w Świebodzinie.”.

W konferencji udział wzięli goście z Niemiec, którzy wystąpili z referatami. Byli to prof. dr Werner Vogel – „Dom Brandenburski – historia i zadania.” oraz Hans Joachim Wangnick - „Bitwa pod Kijami i jej znaczenie dla mieszkańców Sulechowa.” z niemieckiego stowarzyszenia Heimatkreis Züllichau – Schwiebus. Na konferencji stowarzyszenie to reprezentował jego prezes Siegfrieda Reimanna.
Organizatorami konferencji była Gmina Sulechów, Muzeum Regionalne w Świebodzinie. Współorganizatorami było Sulechowskie Towarzystwo Historyczne oraz stowarzyszenie Heimatkreis Züllichau – Schwiebus. Finansowego wsparcia udzieliła Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej w Warszawie.

Konferencję połączono z małą wystawą poświęconą bitwie pod Kijami, a wszystkim uczestnikom rozdano publikację zawierającą referaty prelegentów. Wystawę oglądać będzie można w następnym tygodniu w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów przy ul. Jana Pawła II w Sulechowie.


Patrz Gazeta Lubuska - Jak król dostał baty pod Kijami. artykuł Tomasza Czyżniewskiego w wydaniu sobotnio - niedzielnym (21-22.11.2009, nr 273(17.715)).


Powrót