Wpisz szukany wyraz lub frazę w celu odnalezienia artykułu na naszej stronie.


Obiekty architektury

Z kart historii Ziemi Sulechowskiej. Cigacicki most - cz. 3 Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów, nr 64, kwiecień 2008, s.11),

Najstarszy szpital Sulechowa. Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów - kwiecień 2009, nr 75, s. 10,

Dawny system obronny Sulechowa. Marek Maćkowiak - Wędrujemy. Kwartalnik Naukowo-Dydaktyczny PWSZ w Sulechowie, Nr 1-2 (26-27), Sulechów 2011, s. 111-122,

Siedemnastowieczny Sulechów w kronikarskim zapisie M. Georgio Bruchmanna, cz. I. Marek Maćkowiak - Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów -paździenik 2017, s. 11,