Wpisz szukany wyraz lub frazę w celu odnalezienia artykułu na naszej stronie.


Władcy i włodarze w historii Sulechowa.


Okres Piastów Śląskich
1. Henryk III Głogowski 1273 – 1309
2. Matylda – okres regencji 1309 – 1312
3. Henryk IV Wierny i Przemko 1312 – 1342
4. Henryk V Żelazny 1342 – 1369
5. Henryk VIII Wróbel 1369 – 1397
6. Ruprecht 1397 – 1401
7. Henryk IX Starszy, Jan I, Henryk X Młodszy Rumpold, Wacław 1401 – 1412
8. Katarzyna, Henryk IX Starszy, Henryk X Młodszy (Rumpold) 1412 – 1423
9. Henryk IX Starszy 1423 – 1467
10. Henryk XI Głogowski 1467 – 1476
11. wojna sukcesyjna 1476 – 1482
12. wdowa Barbara 1482

Okres Marchii Brandenburskiej – dynastii Hohenzollernów
1. Albrecht Achilles 1482 – 1486
2. Jan Cicero 1486 – 1499
3. Joachim I Nestor 1499 – 1535
4. Joachim II Hektor 1535 – 1571 i margrabia Jan z Kostrzynia
5. Jan Jerzy 1571 – 1597
6. Joachim Fryderyk 1597 – 1608
7. Jan Zygmunt 1608 – 1619
8. Jerzy Wulhelm 1619 – 1640
9. Frydery Wilhelm (Wielki Elektor) 1640 – 1688
10. Fryderyk III 1688 – 1701

Okres Pruski – dynastii Hohenzollernów
1. Fryderyk I (Fryderyk III z okresu Marchii) 1701 – 1713
2. Fryderyk Wilhelm I 1713 – 1740
3. Fryderyk II Wielki 1740 – 1786
4. Fryderyk Wilhelm II 1786 – 1797
5. Fryderyk Wilhelm III 1797 – 1840
6. Fryderyk Wilhelm IV 1840 – 1861
7. Wilhelm 1861 – 1871

Okres Cesarstwa – dynastia Hohenzollernów
1. Wilhelm I (Wilhelm z okresu Pruskiego) 1871 – 1888
2. Fryderyk III 1888
3. Wilhelm II 1888 – 1918

Okres Republiki Weimarskiej
1. Fryderyk Ebert (prezydent) 1919 – 1925
2. Paul von Hindenburg (prezydent) 1925 – 1933

Okres III Rzeszy
1. Adolf Hitler (kanclerz) 1933 – 1945

Okres Polski Ludowej 1945 - 1952

Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1952 - 1989

Okres Rzeczpospolitej Polskiej od 1989

Na podstawie:
- Z przeszłości miasta i gminy Sulechów do 1918 roku. Zarys monograficzny, Bogusław Łukasiewicz, Sulechów 1983.