Wpisz szukany wyraz lub frazę w celu odnalezienia artykułu na naszej stronie.


Z prac Zarządu STH


Wejdź, zobacz i pomóż -->APEL SULECHOWSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO.


06 maja 2017 r.

Swoim rozporządzeniem z dnia 15 marca 2017 r. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, uznał za pomnik historii „Klępsk – kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny”. Z tej to okazji w dniu 06 maja 2017 r. w Klępsku odbyła się uroczystość, w której ks. proboszcz Olgierd Banaś podziękował wszystkim, którzy pomagali mu i wspierali w długoletniej opiece nad tym niezwykłym kościołem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Tadeusz Lityński, Ks. Biskup Ordynariusz; prof. Jacek Kurzępa, Poseł na Sejm RP; Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski; Ignacy Odważny, Burmistrz Sulechowa; dr Barbara Bielinis – Kopeć, Wojewódzki Konserwator Zabytków, prof. Jan Harasimowicz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Sulechowskie Towarzystwo Historyczne reprezentował Marek Maćkowiak, prezes STH. Uroczystość uświetnili swoim występem organiści m.in.: dr Michał Kocot czy Leszek Knopp. Zaproszeni goście otrzymali okolicznościowe podziękowania i limitowane wznowienie książki „Kościół w Klępsku. Pamięć, Biblia, Sztuka” pod redakcją Ewy Lukas – Jankowskiej.15 marca 2017 r.

Odbyły się uroczystości wpisania na listę Pomników Historii nowych dziesięciu polskich obiektów. Wśród nich znalazł się kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klępsku. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Poleskiej Andrzeja Dudy w sprawie uznania kościoła w Klępsku za pomnik historii odbierał ks. Olgierd Banaś proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Łęgowie. Wśród delegatów gminy Sulechowskiej biorącej udział w uroczystościach znalazł się również Marek Maćkowiak prezes Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego reprezentując stowarzyszenie. W delegacji ziemi sulechowskiej znaleźli się m. in. Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski, Ignacy Odważny Burmistrz Sulechowa, Magdalena Mikulska – Jaroszkiewicz radna Rady Miejskiej w Sulechowie, Adam Olejnik organmistrz z Głogusza, Tomasz Furtak dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie. Każdy z uczestników sulechowskiej delegacji otrzymał imienne zaproszenie Prezydenta RP na tę uroczystość.Pomnik historii, jakim stał się kościół w Klępsku wraz z dawnym cmentarzem , wpisano na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z poz. zm.). W rozporządzeniu możemy przeczytać w § 1. Uznaje się za pomnik historii „Klępsk – kościół pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny”, położony w Klępsku, w gminie Sulechów, w województwie lubuskim.


14 marca 2017 r.

We wtorek o godz. 16.00 odbyło się zebranie członków zarządu Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego. Zebranie odbyło się w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Sulechowie, przy ul. Jana Pawła II. W zebraniu uczestniczyli: Marek Maćkowiak – Prezes stowarzyszenia, Krzysztof Roślik – Z-ca Prezesa, Marian Janusz – Sekretarz, 4. Roman Zawalny – Skarbnik oraz Andrzej Kowalski, Paweł Stachowiak, członkowie stowarzyszenia. Tematem spotkania było przedstawienie stanu finansów stowarzyszenia oraz omówienia stanu badań archeologicznych na polu bitewnym pod Kijami. Ponadto stowarzyszenie planuje włączyć się w obchody 700- lecia miasta, które Urząd Miejski w Sulechowie planuje w roku 2019. Ustalono również termin Walnego Zgromadzenia STH.


25 listopada 2016 r.

W piątek o godz. 12.00 w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów otwarto wystawę pn. „Chopin w Sulechowie. Historia Konkursów Chopinowskich”. Wystawę otwarła Teresa Zawalna, dyrektor biblioteki. O tegorocznym VIII Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie opowiedział Tomasz Furtak , dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury. Z kolei Marek Maćkowiak, prezes STH, opowiedział o pamiętnym wrześniowym dniu 1828 r. kiedy to Fryderyk Chopin zaimprowizował koncert w sulechowskim zajeździe pocztowym. Ponadto M. Maćkowiak przypomniał początki powojennych tradycji chopinowskich i sylwetki pianistów biorących w nich udział. O Chopine opowiedział Jan Popis muzykolog i znawca muzyki Chopina.
12 lutego 2016 r.

W siedzibie sulechowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Jana Pawła II (o godz. 15.00), odbyło się spotkanie z Martą Konwisarz, emerytowaną nauczycielką i absolwentką nieistniejącego już Państwowego Liceum Pedagogicznego w Sulechowie. Z M. Konwisarz spotkali się Marek Maćkowiak – prezes Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego (STH), Andrzej Kowalski – prezes ZNP i członek STH oraz Teresa Zawalna – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów.
Tematem spotkania były tradycje dotyczące Dni Chopinowskich w Sulechowie. Pani Marta Konwisarz, z domu Szymkowiak, była uczestniczką pierwszego Zjazdu Chopinowskiego, który odbył się w dniach 17 – 19 czerwca 1949 r. Do przeprowadzenia pierwszego „koncertu chopinowskiego” posłużyła informacja jaką odnaleziono w poniemieckiej bibliotece dawnego Pedagogium Królewskiego w Sulechowie.
Dzięki gromadzonym informacjom i dokumentom przez Sulechowskie Towarzystwo Historyczne w 2016 r. zorganizowane zostanie spotkanie połączone z wystawą w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów.
Sulechowskie Towarzystwo Historyczne prosi wszystkie osoby posiadające informacje, fotografie związane z Dniami Chopinowskimi i działalnością Towarzystwa Chopinowskiego w Sulechowie, o kontakt Zebrane informacje i zdjęcia posłużą do zorganizowania wystawy – konferencji poświęconej sulechowskim tradycjom chopinowskim!6 października 2015 r.

W Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów przy ul. Jana Pawła II 52 w Sulechowie o godz. 16.00 otwarto wystawę pn. „Sulechowskie Kluby Sportowe”. Przybyłych gości powitała i otwarła wystawę Teresa Zawalna dyrektorka sulechowskiej Biblioteki. W spotkaniu wziął udział Ignacy Odważny burmistrz Sulechowa, który przypomniał inicjatywę Andrzeja Kowalskiego i Jerzego Wirskiego, członków STH, dzięki którym uchwałą nr 0007.112.2015 rada miejska w Sulechowie z dniem 18 sierpnia 2015 r. nadała Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sulechowie nazwę „Sulechowianka”.
Krótką historię pierwszych powojennych klubów przedstawili Andrzej Kowalski (prezes ZNP i członek STH) – KS Sulechowianka i ZS Kolejarz oraz Jerzy Wirski (członek STH) – ZS Kolejarz. Organizatorami wystawy są Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów, Sulechowskie Towarzystwo Historyczne i Ośrodek Sportu i Rekreacji "Sulechowianka".
17 czerwca 2015 r.


Gazeta Lubuska. Jeśli nowa nazwa, to tylko "Sulechowianka". - artykuł z dnia 17.06.2015 r. (środa), 139(19.404)

3 czerwca 2015 r.

W siedzibie ZNP w Sulechowie odbyło się spotkanie przedstawicieli STH z Maren Gloatz z Monachium, która w 2013 r. przekazała fragmenty pamiętnika pradziadka Friedricha Wilhelma Gustawa Gloatz, który urodził się 8 maja 1821 r. w Sulechowie i był nauczycielem domowym dzieci właściciela Bukowa Georga Wilhelma Fincka (1841-1842). Z Maren przyjechała z mamą Juttą Gloatz (mieszkającą w Quickborn koło Hamburga) i siostrą Irmgard Gloatz (mieszkającą w Hamburgu).W spotkaniu uczestniczył Zbigniew Trompa, który przetłumaczył dwie części pamiętnika opisujące dwa okresy z życia F. Gloatz – zeszyt I: dzieciństwo w Sulechowie i zeszyt III: pobyt we włościach w Bukowie jako guwerner.

Maren Gloatz wręczyła Z. Trompie „cały” pamiętnik swojego pradziadka przepisany do wersji współczesnej j niemieckiego. Oprócz tego zebrani mogli zobaczyć oryginalny pamiętnik F. Gloatz.

W spotkaniu, oprócz Z. Trompy, wzięła udział Agnieszka Łukaszenko jako tłumacz. Ze strony zarządu STH obecni byli: Marek Maćkowiak – prezes STH i Roman Zawalny – skarbnik STH.


9 maja 2015 r.

w sali wiejskiej w Cigacicach odbyło się spotkanie z Bogusławem Wołoszańskim, którego inicjatorem było Stowarzyszenie Regionu Cigacic (SRC). B. Wołoszański jest dziennikarzem, autorem wielu książek popularyzujących historię i programu telewizyjnego Sensacje XX wieku. Na spotkaniu obecni byli członkowie STH, a prezes Marek Maćkowiak wręczył na pamiątkę B. Wołoszańskiemu nowo wydaną przez Gminę Sulechów książkę autorstwa prof. dr hab. J. P. Majchrzaka „Silechoviensia. Historyczne zapiski encyklopedyczne od początków miasta do zakończenia drugiej wojny światowej".foto: Katarzyna Bemben

W cigacickich i czerwieńskich bunkrach ekipa B. Wołoszańskiego kręciła ujęcia do kolejnych programów TV oraz stacji National Geographic.

Dziękujemy SRC za zaproszenie i udostępnienie zdjęć.

21 kwietnia 2015 r.

w sali konferencyjnej w dawnym zborze kalwińskim o godz. 10.00 odbyła się konferencja popularnonaukowa pn. „Łączy nas wspólna historia – poznaj swojego partnera”. Przybyłych gości powitał Ignacy Odważny Burmistrz Sulechowa a uroczystego otwarcia dokonał Edward Fedko kierownik Wydziału Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy Sulechów oraz wiceprzewodniczącego Sejmiki Województwa Lubuskiego. Zaprezentował on nowo wydaną przez gminę książkę autorstwa śp. prof. dr hab. Jerzego Piotra Majchrzaka pt. "Silechoviensia. Historyczne zapiski encyklopedyczne od początków miasta do zakończenia drugiej wojny światowej". Książka przekazana przez rodzinę zmarłego profesora czekała na swoje wydanie niemal trzy lata. Stało się to możliwe za sprawą pozyskanych środków unijnych w ramach, których odbyła się również konferencja. Fakt ten ucieszył wielu członków naszego stowarzyszenia tym bardziej, że prof. Majchrzak był członkiem STH.

W konferencji udział wzięła prof. dr hab. Małgorzata Konopnicka z Uniwersytetu Zielonogórskiego i wygłosiła referat pt. „Historia Sulechowa”. Pani profesor omówiła historię miasta od jego powstania do czasów wybuchu II Wojny Światowej.

Natomiast Marek Maćkowiak prezes Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego przedstawił działalność stowarzyszenia. Prezes Maćkowiak omówił stan badań archeologicznych prowadzonych przez stowarzyszenie pod Kijami, gdzie rozegrała się jedna z krwawych bitew okresu wojny siedmioletniej.25 września 2014 r.

W Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie otwarto wystawę archeologiczną pn. „Archeologiczne badania powierzchniowe pola bitewnego tzw. Bitwy pod Kijami z dnia 23 lipca 1759 r.”. Początkowo wystawę można było oglądać od lipca do sierpnia br. w Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów. W Drzonowie otwarcia wystawy dokonał Piotr Dziedzic, dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego. W imieniu Sulechowskiego Towarzystwa Historycznego głos zabrał archeolog Paweł Stachowiak, który jest od 2013 r. kierownikiem prac badawczych prowadzonych przez Sulechowskie Towarzystwo Historyczne na polu bitwy pod Kijami – Pałckiem. STH reprezentowali Marek Maćkowiak prezes STH, Krzysztof Roślik wiceprezes STH, Andrzej Kowalski przewodniczący Komisji Rewizyjnej STH, Tytys Fokszan.

Na wystawie prezentowane są odnalezione na polu bitewnym m. in. kule muszkietowe, kawałki kul armatnich, fragmenty okuć muszkietu, guziki od mundurów. Oprócz tego przedstawiono bogaty materiał ikonograficznych dotyczący tej bitwy.
Wystawa była czynna do końca listopada 2014 r.

15 września 2014 r.Na statku rzecznym LAGUNA w porcie turystycznym w Cigacicach odbyło się spotkanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Tegorocznym tematem spotkania był „Port Cigacice – lubuskie okno dla żeglugi rzecznej”, na którym m. in. prezes STH Marek Maćkowiak przedstawił historię Cigacic – „Z kart historii Cigacic” . Po prezentacjach przeprowadzono konkurs historyczny i wypłynięto w rejs po Odrze. Organizatorami spotkania był Burmistrz Sulechowa i Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów.


07 lipca 2014 r.


W Bibliotece Publicznej Gminy Sulechów otwarto wystawę pn. „Archeologiczne badania powierzchniowe pola bitewnego tzw. Bitwy pod Kijami z dnia 23 lipca 1759 r.” zobacz więcej...